Uroczystość Objawienia Pańskiego

Ewangeliarz niedzielny
ks. Bartek Rajewski

Emmanuel – Bóg z nami

Uroczystość Objawienia Pańskiego Mt 2, 1-12 Gdy Jezus narodził się w Betlejem w Judei za panowania króla Heroda, oto Mędrcy ze Wschodu przybyli do Jerozolimy i pytali: Gdzie jest nowo narodzony król żydowski? Ujrzeliśmy bowiem jego gwiazdę na Wschodzie i przybyliśmy oddać mu pokłon . Skoro to usłyszał król Herod,

Czytaj więcej »

Zbliżające się wydarzenia