Kolędowanie z Duszpasterstwem od św. Anny

Herbewo, 19 stycznia 2014

Wspólnota (już wielopokoleniowa), wywodząca się z Duszpasterstwa Akademickiego od Św. Anny (rok powstania 1964!), stale serdecznie związana ze sobą i swoim Duszpasterzem organizuje co roku spotkania ściśle religijne, jak dni skupienia, lub okazjonalne, o charakterze bardziej towarzyskim. Nie zamyka się jednak w swoim gronie, poszerzając go o przyjaciół z pokrewnych środowisk. Tym razem, na noworoczne spotkanie z Księdzem Adamem Bonieckim i wspólne kolędowanie zostali zaproszeni członkowie Krakowskiego Klubu „TP”. Znaliśmy się już dawniej, przynajmniej z widzenia – choćby z debat klubowych, gromadzących licznych przedstawicieli DA. Z czasem nasze środowiska zaczęły się przenikać, z wielkim pożytkiem zwłaszcza dla Klubu, wspieranego w swoich działaniach przez aktywnych uczestników religijnego życia posoborowego, wychowanków Księdza Adama. Czytaj więcej »