Stanisław Budzik

Życzenia dla nowego metropolity lubelskiego

OTWARCIE NA PEŁNIĘ W biografii nowo mianowanego abp lubelskiego Stanisława Budzika jest okres, kiedy to intensywnie zajmował się teologią i popularyzacją jej najlepszych źródeł. Jednym z jego ulubionych autorów był wybitny szwajcarski kardynał Hans Urs von Balthasar. Poświęcił mu wnikliwą monografię na temat odkupienia.

Czytaj więcej »

Zbliżające się wydarzenia