sakramenty

Opinie
Michał Jóźwiak

(Bez)cenne sakramenty

– Za Mszę się nie płaci. Msza jest pamiątką ofiary Chrystusa. Odkupienie jest darmowe. Jeśli chcesz złożyć datek, złóż. Ale za Mszę się nie płaci. Ważne, żebyście to zrozumieli – powiedział nie tak dawno temu papież Franciszek. I co? I nic. Jesteśmy w czasie wzmożonej sakramentalnej aktywności w Kościele. Dopiero

Czytaj więcej »

Jakiego księdza chcecie?

WIELKI CZWARTEK DZIEŃ USTANOWIENIA SAKRAMENTÓW: KAPŁAŃSTWA I EUCHARYSTII I CZYTANIE: Wj 12,1-8.11-14. II CZYTANIE: 1 Kor 11,23-26. EWANGELIA: J 13,1-15. Było to przed Świętem Paschy. Jezus widząc, że nadeszła Jego godzina przejścia z tego świata do Ojca, umiłowawszy swoich na świecie, do końca ich umiłował. W czasie wieczerzy, gdy diabeł

Czytaj więcej »

Zbliżające się wydarzenia