rozmowa

Marcin Pera

Spotkanie z sygnatariuszami Listu Zwykłych Księży

W piątek, 5 lutego o godz. 20 zapraszamy na spotkanie z sygnatariuszami Listu Zwykłych Księży. Będzie to kolejna okazja do otwartej dyskusji o Kościele. Sygnatariusze zaprezentują też swoje pomysły na swoją działalność i bez wątpienia liczyć będą na nasze opinie. Link: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MWNmOTlhNDctN2YyNy00YzljLWE5ZjMtNjk2OTFiNThiOTkw%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2276aa8ad1-e550-49ff-9370-1bb671baabcd%22%2c%22Oid%22%3a%2253ed42e2-805f-4b9b-9da2-fa13d5539019%22%7d

Czytaj więcej »
KlubTygodnika TV
Redakcja

Zapraszamy na wyjątkowe spotkanie Dawidem Gospodarkiem, ks. Krzysztofem Porosłą i Marcinem Zielińskim, autorami książki “Ogień i woda. Czy w Kościele można się dogadać?”. Widzimy się na naszym profilu na facebooku (Facebook.com/KlubTygodnika) w piątek, 4 grudnia o godz. 19!   Rozmowę poprowadzi Weronika Uziak. 

Czytaj więcej »
Klub "TP" Poznań
Redakcja

Kryzys wiary jako kryzys tożsamości człowieka

Zapraszamy na spotkanie, którego gościem będzie ks. prof. Waldemar Szczerbiński. Tym razem porozmawiamy o kryzysie wiary jako kryzysie tożsamości człowiek. Spotkanie odbędzie się w poniedziałek, 2 grudnia o godz. 19 w Salonie Mickiewicza w budynku Collegium Maius UAM. Spotkanie organizujemy razem z Wydziałem Filologii Polskiej i Klasycznej UAM.

Czytaj więcej »
Klub "TP" Grudziądz
Monika Mellerowska

Kawiarenka Klubu “TP” w Grudziądzu

Klub “Tygodnika Powszechnego” w Grudziądzu po raz drugi zaprasza na spotkanie, podczas którego przeczytamy i omówimy interesujące nas artykuły z ostatnich numerów “Tygodnika Powszechnego”. Zapraszamy w poniedziałek, 16 września o godzinie 17.30 do Niepublicznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Grudziądzu (ul. Chełmińska 121).

Czytaj więcej »

Zbliżające się wydarzenia