przyroda

Nasz wspólny dom
Redakcja

Wsłuchany w mowę ziemi. Wyzwalanie piękna

Wyzwalanie piękna       „(…) Czy przyroda nie dokonuje codziennie i sama z siebie wielkiego wyzwolenia piękna? Czy nie świadczy o swej bezinteresowności? Czy w samym bycie przyrody nie odsłania się więc „coś”, co jest „poza bytem i niebytem”? Jeśli przyjąć, że piękno jest transcendensem, to każde uobecnienie piękna w przyrodzie powinno

Czytaj więcej »
Polecamy
Redakcja

Wsłuchany w mowę ziemi. Boski kamień

Boski kamień (…) Jest w Piśmie świętym księga, co jom nazywali Księgom Mądrości. A w totej księdze jest napisane tak: „Pan mądrością ugruntował ziemię i rozumem stworzył niebiosa”. Mądrość. Mądrość jest jak węgielny Boski kamień. Na tym kamieniu stoi ziemia. Mądrość to jest ślad Boga na ziemi. Trza umieć cytać

Czytaj więcej »
Polecamy
Redakcja

Wsłuchany w mowę ziemi. Krzywda przyrodzie

„Mowa ziemi jest podobna do mowy miłości – ziemia także przemawia w ciszy.” Józef Tischner Kto miał szczęście gościć na bacówce ks. prof. Józefa Tischnera u podnóża Tatr na Sumolowej Polanie w Łopusznej, mógł poczuć tę niepojętą „mowę ziemi”. Była jego powiernikiem. Z niej wyrósł, z niej czerpał natchnienie. Ona

Czytaj więcej »

Zbliżające się wydarzenia