przemoc

Wiara
Michał Rychert

Zapomniana Ewangelia czyli Dobra Nowina o odrzuceniu przemocy

Przemoc jest wszechobecna. Mamy do czynienia z przemocą fizyczną, psychiczną, seksualną, werbalną, strukturalną, z przemocą w domu, w szkole, pracy, w Kościele i w państwie. Doświadczenia ostatnich lat pokazują, że również Kościół nie jest wony od przemocy. Nadużycia seksualne, struktury zależności przejawiające się poprzez klerykalizm i tytułomanię to przejawy różnorakiej

Czytaj więcej »
Klub "TP" Słupsk
Michał Rychert

Spotkanie z ks. prof. Janusz Lemańskim w Słupsku

Chrześcijańskie wezwanie do wyrzeczenia się przemocy to temat dziewiątego spotkania Klubu „Tygodnika Powszechnego”, które odbyło się 17 października 2018 r. Gościem był ks. prof. Janusz Lemański biblista z Uniwersytetu Szczecińskiego. Uczestników spotkania w tematykę wprowadził Michał Rychert krótką prelekcją pt. „Zapomina Ewangelia czyli Dobra Nowina o odrzuceniu przemocy”.

Czytaj więcej »
Klub "TP" Słupsk
Michał Rychert

Nadstaw drugi policzek

Październikowe spotkanie Klubu “TP” w Słupsku, w środę 17 października 2018 r.,  zatytułowane “Nadstaw drugi policzek. Wezwanie do wyrzeczenia się przemocy”, będzie rewersem spotkania poświęconego tematowi przemocy w Biblii,  jakie miało miejsce w czerwcu br.

Czytaj więcej »
Wiara
Michał Rychert

Przemoc w Biblii

Zestawienie tytułowych pojęć może budzić w nas różnorakie skojarzenia, pytania, zdziwienie a nawet sprzeciw. Biblia dla ludzi wierzących jest księgą świętą, natchnioną, księgą przekazująca, jak wierzyć i jak żyć, a więc Słowem Bożym, albo jak to określił Karl Rahner, Biblia to “norma normans non normata” (norma normująca nie normowana), a

Czytaj więcej »
Klub "TP" Słupsk
Michał Rychert

Przemoc w Biblii – spotkanie z ks. Januszem Lemańskim

Szóste spotkani Klubu „TP” w Słupsku odbyło się pod hasłem „Przemoc w Biblii”. Temat, który może budzić różnorakie skojarzenia, zdziwienie, a nawet sprzeciw, a jednak przyciągnął wielu uczestników (ok. 70 osób). „Przemoc” to słowo, które oskarża Pismo Św., czy człowieka, to problem teologiczny czy antropologiczny? Była to okazja, aby z

Czytaj więcej »

Zbliżające się wydarzenia