przebaczenie

Wiara
Michał Rychert

Przekażmy sobie znak pokoju

Papież Franciszek w ostatniej encyklice poświęconej braterstwu „Fratelli tutti”, przypomina nam, że „przebaczenie i pojednanie to tematy o wielkim znaczeniu w chrześcijaństwie” (FT 237), że „Ewangelia wymaga, by przebaczać ‘siedemdziesiąt seidem razy’ (Mt 18,22) i podaje przykład nielitościwego sługi, który otrzymał przebaczenie, ale nie potrafił przebaczyć innym (por. Mt 18,23-35)”

Czytaj więcej »

Zbliżające się wydarzenia