protestantyzm

Klub "TP" Lublin
Joanna Świderska

Relacja z dysputy „Co z tym Lutrem?”

22 listopada 2019 r. Klub „Tygodnika Powszechnego” w Lublinie zorganizował dysputę pt. „Co z tym Lutrem?” – pomiędzy Panią diakon Haliną Radacz (konfesja luterańska) i ks. prof. Alfredem Wierzbickim (konfesja rzymskokatolicka). Spotkanie moderowane przez Wojciecha Samolińskiego odbyło się w Parafii Ewangelicko-Augsburskiej pw. Świętej Trójcy w Lublinie. Mimo mroźnej i wietrznej

Czytaj więcej »
Klub "TP" Lublin
Redakcja

Dysputa “Co z tym Lutrem?” 

22 listopada 2019 roku Klub „Tygodnika Powszechnego” w Lublinie odwiedzi gościnne progi Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego pw. Świętej Trójcy w Lublinie, w którym o godz. 18.00 rozpocznie się dysputa o dwóch konfesjach – katolickiej i luterańskiej – i meandrach wzajemnej relacji.

Czytaj więcej »
Klub "TP" Chojnice
Marcin Wozikowski

Protestantyzmu na Pomorzu – spotkanie z prof. J. Kłaczkowem

Klub ” Tygodnika Powszechnego” w Chojnicach we współpracy z Urzędem Miasta zaprasza na spotkanie z p. prof. Jarosławem Kłaczkowem z Instytutu Historii UMK w Toruniu. Nasz gość jest autorytetem  z zakresu historii protestantyzmu w Polsce. Spotkanie odbędzie się w ramach obchodów Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan. Zamierzamy porozmawiać o powstaniu

Czytaj więcej »

Zbliżające się wydarzenia