Atrakcyjność polskiej kultury – spotkanie Klubu w Brukseli

Jaka jest pozycja i siła polskiej kultury i sztuki? W jakim stopniu jest ona uniwersalna, a w jakim hermetyczna? Czy język polski, główny wyróżnik każdej kultury, przetrwa w postaci bliskiej temu, co znamy obecnie? Jakie są szczególne cechy polskiej obyczajowości? Jaką ma zdolność oddziaływania na obyczajowość innych krajów, co w niej jest pociągające dla Polaków, a co dla innych Europejczyków? czytaj więcej…

Trzy światy jedna Polska . Kraków, Poznań, Warszawa u progu Niepodległej

Dwaj wybitni znawcy dziejów Polski czasu niewoli narodowej i dwudziestolecia międzywojennego, profesorowie Waldemar Łazuga z Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w Poznaniu i Andrzej Chwalba z Uniwersytet Jagielloński w Krakowie będą rozmawiać o różnicach w mentalności Polaków pochodzących z różnych państw zaborczych podczas debaty zatytułowanej „Trzy światy, jedna Polska. Kraków, Poznań, Warszawa u progu Niepodległej. Co dzieliło Polaków z trzech dzielnic? Jak udało się pokonać dzielące ich różnice? Co z tych różnic pozostało w mentalności współczesnego Polaka? czytaj więcej…

Historia Polski historią podziałów?

Drugie spotkanie Klubu „TP” w Gliwicach, w ramach projektu realizowanego w konkursie ,,Śląskie Lokalnie 2018-2019”, finansowanego przez Fundusz Inicjatyw Obywatelskich i Narodowy Instytut Wolności, nosi tytuł: ,,Historia Polski historią podziałów?”. To temat aktualny przez całe 100 lat naszej niepodległości. A prelegent, którego będziemy gościć, to postać niezwykła: Maciej Kozłowski – historyk, dziennikarz, publicysta, działacz opozycji w okresie PRL, dyplomata, w latach 1999–2003 ambasador RP w Izraelu.
Spotkamy się w poniedziałek, 19 listopada 2018 r. o godz. 18.00 w Klubie Pracowników Politechniki Śląskiej w Gliwicach (ul. Banacha 3).