O Rzecz bardziej Pospolitą

Tytuł spotkania jest jednocześnie tytułem artykułu będącego rozszerzoną wersją wystąpienia Zbigniewa Nosowskiego podczas nadzwyczajnego posiedzenia Rady Społecznej Rzecznika Praw Obywatelskich 25 października 2020 r. Kontekstem wystąpienia był werdykt Trybunału Konstytucyjnego oraz późniejsze strajki dotyczące jednego z najgorętszych i najbardziej dzielących ludzi tematów: aborcji. I właśnie w tej perspektywie, ze świadomością wielu gorszących i szokujących wydarzeń z życia Kościoła, będących przyczyną ciemnej nocy Kościoła – spotkamy się, by porozmawiać o tym, jaki mamy do tego stosunek i co sprawia, że dajemy świadectwo, a także jak możemy poruszać się w niepewności, której przyczyną jest upadek autorytetów moralnych.

Czytaj dalej

Innego cudu nie będzie. Rozmowy o wierze i niewierze z o. Oszajcą i Jankowskim

Obszerny wywiad Damiana Jankowskiego przeprowadzony z o. Wacławem Oszajcą opublikowany w książce Innego cudu nie będzie. Rozmowy o wierze i niewierze był tematem spotkania autorów w Kawiarence Klubowej w Bielsku-Białej 23 listopada.