polityka polonijna

Klub "TP" Berlin
Redakcja

Syndrom gotowanej żaby, czyli rzecz o Polkach i Polakach przybywających do Niemiec po 2011 roku oraz ich sytuacji

To już truizm, że do Niemiec corocznie przybywa wiele tysięcy Polaków. Nie jest jednak aż tak powszechnie wiadomo, iż ich sytuacja w wielu obszarach życia wymaga poprawy. O tym właśnie na majowym spotkaniu Berlińskiego Klubu „Tygodnika Powszechnego” mówić będzie dr Kamila Schöll-Mazurek, autorka książki „Między polityką polonijną a polityką integracyjną. Sytuacja najnowszych

Czytaj więcej »

Zbliżające się wydarzenia