piękno

Nasz wspólny dom
Redakcja

Wsłuchany w mowę ziemi. Wyzwalanie piękna

Wyzwalanie piękna       „(…) Czy przyroda nie dokonuje codziennie i sama z siebie wielkiego wyzwolenia piękna? Czy nie świadczy o swej bezinteresowności? Czy w samym bycie przyrody nie odsłania się więc „coś”, co jest „poza bytem i niebytem”? Jeśli przyjąć, że piękno jest transcendensem, to każde uobecnienie piękna w przyrodzie powinno

Czytaj więcej »

Zbliżające się wydarzenia