Modlitwa Głębi jest dla każdego


Jak rozumieć słowa Ewangelii „ (…) wejdź do swej izdebki, zamknij drzwi i módl się do Ojca twego, który jest w ukryciu. A Ojciec twój, który widzi w ukryciu odda tobie” ( Mt 6,6) ? Co robić, by modlitwa czyli relacja z Bogiem była zawsze żywa? Jak świadomie przeżywać drogę duchową? Skąd brać siłę do wewnętrznej przemiany? To niektóre z pytań postawionych w czasie spotkania z Modlitwą Głębi w bielskim klubie “Tygodnika Powszechnego”.

Czytaj dalej