W Kanadzie o misjach

Jak napisał Jan Paweł II „dla każdego wierzącego, tak jak i dla całego Kościoła, sprawa misji winna być na pierwszym miejscu” (encyklika Redemptoris Missio, 86). Aby to zrealizować nie musimy jechać do Afryki – możemy pomóc materialnie, modlitwą, czy duchowym wsparciem misjonarzy. Już niedługo będziemy mieć swietną ku temu okazję: 16 marca po mszy świętej o godz. 18 w sali parafialnej pod kościołem o. Romek Janowski SVD, polski werbista od 25 lat pracujacy w Zambii, będzie mówić o swojej pracy.

Czytaj dalej