Najbardziej tajemnicza kobieta w Biblii

„Kiedy stajemy na krakowskim placu Marii Magdaleny, trzeba nieco uwagi, by dostrzec pozostałości świątyni, która kiedyś znajdowała się w tym miejscu. To już trzeci z kościołów w bezpośrednim sąsiedztwie. Nie sposób ominąć wzrokiem monumentalnej fasady kościoła pod wezwaniem świętych Piotra i Pawła, a przecież jeszcze skupia wzrok mieszanka stylów kościoła świętego Andrzeja. Niegdyś był tu i trzeci kościół – pod wezwaniem świętej Marii Magdaleny. Stał w tym miejscu od średniowiecza, by po kolejnych pożarach zostać ostatecznie rozebranym w początku XIX wieku. Powstało miejsce bardzo symboliczne. Maria Magdalena jest niby blisko innych apostołów, a jednocześnie trudno ją dostrzec. Trzeba wiedzieć gdzie patrzeć. Niewiele można też o dawnej świątyni powiedzieć – pozostały zaledwie zarysy fundamentów, które wyznaczają dawną bryłę budowli. Bardzo podobnie jest z samą Świętą.” – tymi słowami zaczyna się podróż wgłąb zagadki o najbardziej tajemniczej kobiecie z Biblii.

Czytaj dalej