25 lutego 2020 r. w Klubie “Tygodnika Powszechnego” w Zielonej Górze gościliśmy ks. Marka Bożka – wikariusza Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Zielonej Górze. Ks. Bożek jako temat spotkania zaproponował pytanie: „Czy dr Marcin Luter stoi na przeszkodzie ekumenizmowi?”. Głównym powodem takiego wyboru tematu były osobiste przemyślenia i doświadczenia ks. Marka w trakcie trwających w 2017 roku obchodów 500-lat Reformacji.

Czytaj dalej

Czy dr Marcin Luter stoi na przeszkodzie ekumenizmowi?

Gościem w zielonogórskim Klubie „Tygodnika Powszechnego” będzie ks. Marek Bożek z Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Zielonej Górze.

W 2020 roku przypada 20-lecie podpisania dokumentu Sakrament Chrztu znakiem jedności pomiędzy kościołami zrzeszonymi w Polskiej Radzie Ekumenicznej oraz Kościołem Rzymskokatolickim w Polsce. Jednak to nie jedyny „jubileusz”, który przeżywamy tego roku. Dokładnie 500 lat temu, miało miejsce ogłoszenie bulli Papieskiej Exsurge Domine wydanej przez Leona X zawierającej potępienie poglądów i działań ks. Marcina Lutra. Na wskutek niedostosowania się Reformatora do bulli, został on następnie oficjalnie ekskomunikowany z Kościoła Rzymskokatolickiego.

Czytaj dalej

Relacja z dysputy „Co z tym Lutrem?”

22 listopada 2019 r. Klub „Tygodnika Powszechnego” w Lublinie zorganizował dysputę pt. „Co z tym Lutrem?” – pomiędzy Panią diakon Haliną Radacz (konfesja luterańska) i ks. prof. Alfredem Wierzbickim (konfesja rzymskokatolicka). Spotkanie moderowane przez Wojciecha Samolińskiego odbyło się w Parafii Ewangelicko-Augsburskiej pw. Świętej Trójcy w Lublinie. Mimo mroźnej i wietrznej pogody, w kościele zgromadziło się liczne grono osób chcących wysłuchać rozmowy między dwojgiem intelektualistów dwóch Kościołów.

Czytaj dalej