O Papieżu Franciszku w Imielinie

Klub “Tygodnika Powszechnego” w Powiecie Bieruńsko-Lędzińskim zaprasza na spotkanie z ks. Andrzejem Perzyńskim, twórcą pierwszego Klubu “TP” w Łodzi oraz redaktorem Arturem Sporniakiem z działu religijnego “Tygodnika Powszechnego.

Czytaj dalej

Powstał Klub “Tygodnika Powszechnego” w Lędzinach

Grupa inicjatywna, w osobach Jana Szuły (pomysłodawcy i inicjatora całego przedsięwzięcia), Mirosława Leszczyka z Lędzin i Leszka Kwita z Mysłowic Ławek, miała w miniony piątek, 19 kwietnia, miała powody, by głośno wyrażać zadowolenie i satysfakcję z pomyślnego finału swoich kilkutygodniowych starań. Na zakończenie spotkania otwartego z redaktorem Janem Mazurkiewiczem w czytelni Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lędzinach, aż 17 osób spośród jego uczestników zgłosiło akces do powstającego właśnie Klubu Tygodnika Powszechnego w Powiecie Bieruńsko-Lędzińskim. Kilka innych osób deklarowało, że zapewne w najbliższej przyszłości również to uczyni.

Czytaj dalej