Rozumieć Tajemnicę? Rozpoczęcie cyklu „Czytamy Tischnera!” w warszawskim Klubie

To, że religia zajmuje się tym co niepojęte  nie zwalnia nas od ciągłego wysiłku rozumienia wiary. Usłyszenia że Bóg mówi  i co mówi. Nie byłoby Kościoła bez wierzących, czytamy słowa ks. Tischnera, tych którzy mówią  jestem. Więc nie ma wiary samotnej… I w wierze jest miejsce Kościoła.

Czytając wiele lat temu rozmowę ks. Tischnera z Jackiem Żakowskim „Tischner czyta Katechizm.” , cieszyłam się razem z ks. Tischnerem, z powodu  rewolucji kopernikańskiej w Kościele. Fascynujące było dla mnie odkrycie, że to Bóg uczy nas wolności. Już nie ortodoksja zniewala poprzez przypominanie, że jest taka instytucja, która już jest w posiadaniu prawdy. To każdy człowiek może zaufać Bogu i wybrać wiarę jako odpowiedź na obdarzenie go wolnością. Tym samym wiara to ciągły wysiłek szukania, zadawania pytań, rozumienia kim jestem, jaki najlepszy użytek z moją wolnością mogę zrobić. To nie bezkrytyczne podporządkowanie się ortodoksji niezgodnej z przesłaniem Ewangelii.

Czytaj dalej

A co jeśli biskup nie jest mi potrzebny?

W Poznaniu jesteśmy już po klubowej wymianie myśli i dyskusji na fragmentem książki „Tischner czyta katechizm”. Nie będzie to usystematyzowany wykład, ale podzielę się kilkoma myślami.

Moje myśli krążyły w czasie tego spotkania wokół pytania: po co tak zwanemu „lewakowi” Kościół? Po co Kościół komuś kto, chce decydować, zastanawiać się, pytać, wybierać, kto chce mieć osobistą relację z Bogiem? Wielu uważa, że zadawanie pytań jest bardzo niebezpieczne, bo można zbłądzić, bo można uznać coś innego za bardziej lub równie atrakcyjnego. Jest to oczywiście część prawdy. Ale tylko część.

Czytaj dalej

17 lat temu zmarł ks. Józef Tischner

Dziś mija 17 lat od śmierci ks. Józefa Tischnera. 8 lat temu, przy okazji 10 rocznicy śmierci wybitnego filozofa opublikowaliśmy kilka tekstów m.in. Józefy Hennelowej (Był wiernym mistrzem duchowym), Witolda Beresia (To był po prostu bardzo dobry człowiek), Anny Matei (Odwaga ks. Pischingera), Anny Karoń-Ostrowskiej (Mistrz i Józek) i Jolanty Elkan-Wykurz (Śmiała mądrość).

Tischner jakiego nie znamy

klub-tp-logo-gliwiceGliwicki Klub „Tygodnika Powszechnego” zaprasza na prelekcję: „Tischner jakiego nie znamy”, która odbędzie się w sali nr 5 Domu Aktywnej Młodzieży w Gliwicach przy ul. Barlickiego 5 w poniedziałek 15 grudnia o godz. 17:30. Spotkanie poprowadzi Szymon Wróbel – twórca projektu: „Jego oczami”, reżyser  filmu oraz autor książki pod tym samym tytułem. Czytaj dalej