Spotkanie autorskie z Jackiem Moskwą

Niezwykle święty, a zarazem niepokorny, tak pisał o księdzu Janie Ziei Andrzej Friszke w posłowiu do pierwszej książki Jacka Moskwy „Życie Ewangelią”, będącej zapisem rozmów z księdzem. Jerzy Turowicz, w posłowiu do jej pierwszego wydania napisał: „Ewangelia dla Jana Ziei znaczyła: prawda, miłość i ubóstwo. Wcielał ją w swoje życie z – można by rzec – chłopskim uporem, co wywoływało nieraz postawy nonkonformizmu, czasem konflikty, gesty kontestacji.”

Czytaj dalej

Wyjdźmy z kryjówki!

Ważnym momentem drugiego dnia VII Zjazdu Klubów “TP” będzie “Spotkanie mimo różnic. O wychyleniu się z kryjówki i dialogu w praktyce”. W trakcie dyskusji będziemy chcieli nie tyle udowodnić, że spotkali się ludzie tak bardzo różniący się od siebie. Przede wszystkim chcemy zmierzyć się z własnymi ograniczeniami „wychodzenia z kryjówki”, z tym, co nas powstrzymuje od postawy dialogu, wyciągnięcia ręki, aktywnej i najradykalniejszej formy przeciwstawienia się złu, czyli niesienia pokoju.

Czytaj dalej

Ks. Jan Zieja – Prorok naszych czasów

W niedzielę 26 marca odbyło się spotkanie Krakowskiego Klubu „Tygodnika Powszechnego”, Temat spotkania brzmiał: „Ks. Jan Zieja – prorok naszych czasów”.
O ks. Janie Ziei opowiadała dr hab. Elżbieta Przybył-Sadowska (Instytut Religioznawstwa UJ), oraz prowadzący spotkanie Janusz Poniewierski. Jakub Kosiniak czytał fragmenty tekstów ks. Ziei. Niestety, choroba przeszkodziła o. Puciłowskiemu wziąć udział w spotkaniu.

Czytaj dalej