“Więź” medialna

„Dziennikarstwo przestało być misją, stało się zawodem jak wiele innych” – pisze Zbigniew Nosowski we wstępie do najnowszego, poświęconego mediom numeru „Więzi”. Zaś w głosach dziennikarzy biorących udział w ankiecie dominuje pesymizm i swoista bezsilność. Być może trzeba oba te fakty połączyć?

Czytaj dalej