zrozumieć krzyż poznając Chrystusa

Za 12,10-11 Ps 63 Ga 3,26-29 Łk 9,18-24

1.

„Jeśli kto chce pójść za mną (…) niech weźmie swój krzyż” tymi słowami Chrystus zachęca nas do tego, aby być Jego uczniem. Krzyż o którym mówi Chrystus, z dość oczywistych powodów kojarzy się nam z ludzkim cierpieniem, choć warto zauważyć, iż dla apostołów był on przede wszystkim znakiem przemijania tego świata. Chrystus mówi bowiem o końcu swojego życia na ziemi i wzywa, aby każdy kto chce go naśladować o własnej śmierci nie zapomniał, a za swoje życie wziął całą odpowiedzialność „zapierając się samego siebie”.

Czytaj dalej