Nie jesteśmy, nie będziemy sami w Królestwie Bożym

Dwa impulsy zbiegły się i stoją za tym tekstem. Jeden to niedawny piękny tekst Michała Rycherta o Królestwie Bożym, drugi to ożywiona ostatnio nadzieja, że ruszą prace nad nową ustawą o ochronie zwierząt. Jej projekt został już złożony. Oby tym razem słowa zamieniły się w konkretne prawo. Prawo humanitarne, odpowiadające etyce i wiedzy 21 wieku. Może prace nad nim będą czasem „nawracania się”, może zmiękczą „stwardniałe serce” (Mt 13,15) tych ludzi, którzy resztę stworzenia traktują wyłącznie utylitarnie, wyłącznie służebnie lub dla swojego ziemskiego, nigdy wystarczającego, zysku?

Czytaj dalej

Fascynacja królestwem Bożym. Czy jest jeszcze możliwa?

Jeden z największych współczesnych znawców Pisma Świętego tak mówił o treści przepowiadania Jezusa: nie istnieje w nim żadne kazanie czy przypowieść, napomnienie czy reguła życia, która nie byłaby podporządkowana jednemu celowi. „Wszystko jest w relacji do orędzia o królestwie Bożym i w odniesieniu do tajemnicy Jego osoby”. (Rudolf Schnackenburg). Jezus nie przepowiadał siebie, ale przychodzące razem z Nim królestwo Boże. Również tajemnica Jego osoby została objawiona w relacji do królestwa Bożego.

Czytaj dalej