Relacja ze spotkania „Kościół szeroko zamknięty” w Grudziądzu

Do spotkania pod tytułem „Kościół szeroko zamknięty” przyczyniły się dwie sprawy – po pierwsze niedawne wydarzenia, które były przyczyną problemów w organizacji jednego ze spotkań klubowych oraz książka ks. Grzegorza Strzelczyka „Po co Kościół”, która będzie nam towarzyszyć podczas tegorocznych rozważań w Klubie. Tytuł spotkania był odpowiedzią na to, co – jako wierni – czujemy w Kościele – kościele, który nie dla wszystkich okazuje się otwarty.

Na spotkaniu udało nam się omówić założone zagadnienia – szczególnie te dotyczące naszego, czyli parafian głosu w życiu naszych kościołów. W tej kwestii uzgodniliśmy wspólny głos podjęcia działań w celu dotarcia do poszczególnych proboszczów parafii. Ponadto, próbując odnaleźć i zrozumieć przyczyny odchodzenia wiernych z Kościoła doszliśmy do wniosków, iż zjawisko to jest kwestią braku porozumienia przełożonych poszczególnych parafii z wiernymi. Także działania w tej sprawie należą w dużej części do parafian.

Biorąc pod uwagę powyższe wnioski doszliśmy do ustaleń, iż najważniejszy w realizacji tych zadań jest dialog.  A nasze ustalenia, to między innymi:

– otwarta rozmowa z uszanowaniem doktryn o problemach w poszczególnych parafiach;

– próba przywrócenia mszy dla młodzieży w jednym z kościołów, w którym została odwołana, mimo potrzeb młodzieży;

– próba dotarcia do proboszczów w celu podjęcia przez parafie sprzedaży „Tygodnika Powszechnego”.

Na temat realizacji ustaleń rozmawiać będziemy na części drugiej spotkania pod tytułem „Kościół szeroko zamknięty”.

Jako, że nasze spotkanie odbywało się dzień po dwudziestej rocznicy śmierci Jerzego Turowicza – 28 stycznia – pochyliliśmy się także nad jednym z tekstów redaktora pod tytułem „Katolicyzm w Polsce i na świecie”, który choć napisany w roku 1960 okazał się nadal bardzo aktualny.

Ponadto, jako, że spotkaliśmy się w takiej formie po dłuższym czasie (poprzednie dwa spotkania odbywały się z udziałem gości) omówiliśmy także sprawy organizacyjne Klubu, między innymi te dotyczące wyjazdu na rekolekcje z ks. Adamem Bonieckim w Warszawie oraz zaplanowaliśmy wstępnie kolejne spotkania w naszym Klubie.

 

Kościół szeroko zamknięty

W nowym roku, podobnie jak w minionym, czekają nas spotkania z rozważaniami nad książką. Tym razem będzie to książka księdza Grzegorza Strzelczyka pod tytułem „Po co Kościół?”. Podobne pytanie zrodziło się w naszym Klubie z racji niedawnych wydarzeń, które stały się przyczynkiem do dyskusji nad tolerancją w Kościele. W jakim stopniu Kościół, jako wspólnota i miejsce spotkań chrześcijan, miejsce pojednania, a w końcu instytucja kierowana przez duchownych jest otwarty dla nas, wierzących?

Chcielibyśmy być miłe widziani w każdym kościele, nie tylko naszej parafii. Chcielibyśmy, aby fakt, że uczęszczamy na msze święte do innego, niż nasza parafia kościoła nie był źle odbierany, ale stanowił raczej wskazówkę dla księży. Chcielibyśmy, aby liczono się z naszym zdaniem i rozważano otwarcie nasze propozycje. Ponadto, pragnęlibyśmy, aby kościół nie był jedynie miejscem, w którym poznajemy Słowo Boże, ale przede wszystkim stanowił miejsce, w którym szerzy się miłosierdzie.

Na spotkaniu 28 stycznia zastanowimy się nad sposobami dotarcia do przedstawicieli lokalnych kościołów, aby przedstawiać im swoje propozycje szczerego otwarcia. Postaramy się ustalić możliwości rozszerzenia i zarazem połączenia sprawczości, jaką niesie miłosierdzie i otwarcie na drugiego człowieka. Ponadto, z okazji 20 rocznicy śmierci Jerzego Turowicza (27 stycznia), przypomnimy wybrany tekst redaktora.

Spotkanie to otworzy cykl dyskusji nad wspomnianą książką ks. Grzegorza Strzelczyka.

Zapraszamy w poniedziałek 28 stycznia o godz. 17.30 do Niepublicznej Szkoły Podstawowej nr 1, ul. Chełmińska 121.

Oświadczenie Klubów „TP” w sprawie ks. Lemańskiego

Kluby „Tygodnika Powszechnego” wyrażają swój niepokój i żal z powodu ostatnich wydarzeń, dotyczących osoby księdza Wojciecha Lemańskiego. Człowiek, który inspiruje dialog na realnie istniejące, trudne i głęboko ludzkie tematy, dotyczące ważnej problematyki społecznej i etycznej, zostaje ograniczony zakazem wypowiedzi i odesłany na przedwczesną emeryturę.

Rozpoczęty dialog zostaje przerwany i uniemożliwia się dalsze poszukiwanie płaszczyzny porozumienia. Kluby „Tygodnika Powszechnego” opowiadają się za chrześcijaństwem otwartym, które – według Jerzego Turowicza – powinno być „gotowe do dialogu z tym, co odmienne, gotowe do zaakceptowania wszystkiego co dobre, gdziekolwiek się znajduje”. Pozostajemy głęboko zasmuceni zaistniałą sytuacją.

Listopadowe spotkanie Klubu TP w Warszawie

Zapraszamy na spotkanie warszawskiego Klubu Tygodnika Powszechnego, które odbędzie się – jak zwykle – w drugi czwartek miesiąca, czyli 8 listopada w siedzibie warszawskiego KIK-u o godz. 19:00. Będziemy kontynuować rozmowy na temat otwartości Kościoła i dialogu jako drodze budowania więzi społecznych. Być może uda się nam pogłębić temat i znaleźć odpowiedzi na pytania: jak prowadzić dialog w nie sprzyjających warunkach?, jakie są granice dialogu (jeśli jakieś istnieją)?, czy z dialogiem wiąże się jakieś ryzyko? czy coś nas zniechęca do dialogu i jeśli tak, to co z tym zrobić?

 

Serdecznie zapraszamy !