Wiara w czasach próby

Sytuacja jest bardzo dynamiczna, jeszcze w czwartek proboszcz mojej parafii zapraszał do uczestnictwa we Mszy świętej i zaufania w opatrzność Bożą. Dzisiaj przewodniczący Episkopatu Polski abp Stanisław Gądecki prosi biskupów diecezjalnych o wydanie decyzji, aby podczas każdej mszy świętej wewnątrz kościoła mogło przebywać maksymalnie 50 osób. Jak to wyegzekwować?