Waliza z podróży

Józef Wittlin „Etapy. Italia – Francja – Jugosławia” – zbiór tekstów z podróży po Europie okresu międzywojnia, opublikowany w Warszawie w roku 1933, teraz wznowiony przez serię wydawniczą Biblioteka „Więzi”. Zachowano logikę układu treści opartą na chronologii etapów wędrowania, czym tłumaczyć należy także zamysł rozbudowania niniejszej edycji o aneks, na który złożyły się trzy utwory rozproszone a o tej samej genezie. Szkice, felietony, reportaże, listy, próby, fotografie pamięci, spowiedzi, medytacje, epifanie, ekfrazy – słowem – walizy. Próżno szukać tu dookreślającej formuły porządkującej genologię zbioru Wittlina. Może wystarczy, że powiemy…

Czytaj dalej