O Lao Che, Radiu Maryja i szemraniu

Tematem ostatniej debaty w klubie “TP” w Bielsku-Białej był język, którym posługujemy się we współczesnym Kościele. To temat ważny, gdyż za językiem kościoła, jako wspólnoty wiernych, kryje się wiele: tradycja, emocje, edukacja i doświadczenie życiowe, wizja świata. Rozmawialiśmy o tym, jak mówić, unikając agresji i wykluczenia, a z tym niezwykle pojemnym tematem zmagali się znawcy komunikacji religijnej i społecznej, socjolog i księża.

Czytaj dalej

W imię Kościoła

26 września 2012 o godz. 18.00 w Sali pod Zegarem Centrum Kultury ZAMEK w Poznaniu odbyło się kolejne, piąte spotkanie z cyklu „Świat Przedstawiony”, zatytułowane „Koniec i początek Kościoła”. W spotkaniu prowadzonym przez Jarosława Borowca z Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej UAM udział wzięli Tadeusz Bartoś, Wojciech Bonowicz i Roman Kurkiewicz. Uobecniono zatem trzy perspektywy badawcze, trzy diagnozy współczesności.

Czytaj dalej