Spotkanie autorskie z Jackiem Moskwą

Niezwykle święty, a zarazem niepokorny, tak pisał o księdzu Janie Ziei Andrzej Friszke w posłowiu do pierwszej książki Jacka Moskwy „Życie Ewangelią”, będącej zapisem rozmów z księdzem. Jerzy Turowicz, w posłowiu do jej pierwszego wydania napisał: „Ewangelia dla Jana Ziei znaczyła: prawda, miłość i ubóstwo. Wcielał ją w swoje życie z – można by rzec – chłopskim uporem, co wywoływało nieraz postawy nonkonformizmu, czasem konflikty, gesty kontestacji.”

Czytaj dalej