Hagia Sophia i „zderzenie cywilizacji”

Samuel Huntington, nieżyjący już amerykański politolog i historyk, opublikował, przed ponad 20 laty, książkę „Zderzenie cywilizacji i nowy kształt ładu światowego”. Sugerował w niej, że przyszłość świata będzie związana z konfliktami wybuchającymi na liniach podziałów religijnych i cywilizacyjnych, że ludzkość jest skazana na wojny kulturowe. Wtedy, przed ćwierćwieczem, wydawało się, że Huntington przemawia głosem Kasandry, że wieszczy samosprawdzające się proroctwa. Dziś nie jesteśmy już tak pewni, że się mylił.

Czytaj dalej