Teologiczna rewolucja odwołana?

Papież Franciszek przyznał, że jeden z fragmentów deklaracji o braterstwie może prowadzić do błędnych interpretacji. Jak powinniśmy go rozumieć?

Podpisana w Abu Zabi przez papieża Franciszka i wielkiego imama Al-Azhar deklaracja o braterstwie została bardzo dobrze przyjęta zarówno przez katolików, jak i muzułmanów. Poza jednym fragmentem, który od samego początku budził duże kontrowersje. Nie jestem malkontentem ani krytykiem Franciszka, ale nawet mnie zapaliła się czerwona lampka. Mianowicie napisano w niej, że „pluralizm i różnorodność religii, koloru skóry, płci, ras i języków są chciane przez Boga w Jego mądrości, przez którą stworzył On rodzaj ludzki”. O ile żadnych wątpliwości nie budzi fakt, że chociażby różnica płci była od samego początku Bożym planem, to jednak ciężko było przyjąć, że Stwórca mógł chcieć współistnienia różnych religii. Zakładamy przecież, że to Kościół katolicki jest najbliższy pełni prawdy, a inne religie „odbijają promień owej Prawdy, która oświeca wszystkich ludzi” – jak czytamy w „Nostra aetate” – ale jednak są od niej dalej.

czytaj więcej…

Zadanie łączenia

Papież Franciszek odwiedza właśnie kraje bałtyckie: Litwę, Łotwę i Estonię. Jeden dzień spędził w Wilnie – mieście wyjątkowym, bo przecież jest to miejsce z sanktuarium Matki Bożej Ostrobramskiej, katedralną kaplicą z trumną św. Kazimierza Jagiellończyka, świątynią poświęconą Miłosierdziu Bożemu z obrazem Chrystusa z wizji św. siostry Faustyny Kowalskiej, uznanym przez nią za najbardziej autentyczny. czytaj więcej…

Czyńcie sobie ziemię podanną – trójgłos ekologiczny w Gliwicach

Zagadnienia związane z dbałością o świat stworzony i odpowiedzialnością za jego kondycję,  doczekały się w ostatnim czasie wzmocnienia przekazu poprzez encyklikę papieża Franciszka Laudato si – w trosce o wspólny dom.

Do debaty o tym, jak należy rozumieć biblijny nakaz „Czyńcie sobie ziemię poddaną”zaprosiliśmy, jako Gliwicki Klub „Tygodnika Powszechnego”, przy wsparciu TP, Fundacji Konrada Adenauera i Fundacji TP, trzy osoby: o. dra Stanisława Jaromiego OFM Conv, franciszkanina, teologa, filozofa, przewodniczącego Ruchu Ekologicznego św. Franciszka z Asyżu, dra Ryszarda Kulika, ekologa, psychologa, przewodniczącego Rady Programowej Stowarzyszenia Pracownia na rzecz Wszystkich Istot oraz dra Janusza Steinhoffa, specjalistę z zakresu górnictwa, byłego ministra gospodarki i wicepremiera.

Będziemy się starali dowiedzieć jak problematyka proekologiczna widziana jest z perspektywy teologa, ekologa i ustawodawcy. Debata odbędzie się w Klubie Pracowników Politechniki Śląskiej w Gliwicach przy ul. Banacha 3, 9 kwietnia 2018 r. O godzinie 17:30. Debatę poprowadzi p. Antoni Oktawiec, Koordynator Gliwickiego Klubu TP.

Zapraszamy wszystkie osoby zainteresowane powyższą tematyką. Wstęp wolny.