Zadanie łączenia

Papież Franciszek odwiedza właśnie kraje bałtyckie: Litwę, Łotwę i Estonię. Jeden dzień spędził w Wilnie – mieście wyjątkowym, bo przecież jest to miejsce z sanktuarium Matki Bożej Ostrobramskiej, katedralną kaplicą z trumną św. Kazimierza Jagiellończyka, świątynią poświęconą Miłosierdziu Bożemu z obrazem Chrystusa z wizji św. siostry Faustyny Kowalskiej, uznanym przez nią za najbardziej autentyczny. Czytaj więcej »

Czyńcie sobie ziemię podanną – trójgłos ekologiczny w Gliwicach

Zagadnienia związane z dbałością o świat stworzony i odpowiedzialnością za jego kondycję,  doczekały się w ostatnim czasie wzmocnienia przekazu poprzez encyklikę papieża Franciszka Laudato si – w trosce o wspólny dom.

Do debaty o tym, jak należy rozumieć biblijny nakaz „Czyńcie sobie ziemię poddaną”zaprosiliśmy, jako Gliwicki Klub „Tygodnika Powszechnego”, przy wsparciu TP, Fundacji Konrada Adenauera i Fundacji TP, trzy osoby: o. dra Stanisława Jaromiego OFM Conv, franciszkanina, teologa, filozofa, przewodniczącego Ruchu Ekologicznego św. Franciszka z Asyżu, dra Ryszarda Kulika, ekologa, psychologa, przewodniczącego Rady Programowej Stowarzyszenia Pracownia na rzecz Wszystkich Istot oraz dra Janusza Steinhoffa, specjalistę z zakresu górnictwa, byłego ministra gospodarki i wicepremiera.

Będziemy się starali dowiedzieć jak problematyka proekologiczna widziana jest z perspektywy teologa, ekologa i ustawodawcy. Debata odbędzie się w Klubie Pracowników Politechniki Śląskiej w Gliwicach przy ul. Banacha 3, 9 kwietnia 2018 r. O godzinie 17:30. Debatę poprowadzi p. Antoni Oktawiec, Koordynator Gliwickiego Klubu TP.

Zapraszamy wszystkie osoby zainteresowane powyższą tematyką. Wstęp wolny.

 

Katolik na manowcach

Ile jest Kościoła w Kościele? Czy nam, katolikom, na pewno zależy, żeby nadążać za papieżem Franciszkiem? A może wolimy wierzyć „po swojemu”?

Jestem wielkim zwolennikiem i orędownikiem krytycznego myślenia. Nie lubię w ciemno przyjmować czyjegoś punktu widzenia tylko dlatego, że jest dla mnie autorytetem. Skrajność polegająca na tym, że wierzę ślepo osobie, którą upatrzyłem sobie jako eksperta w danej dziedzinie nie może zwalniać  mnie z samodzielnego myślenia. To niebezpieczne. Coraz częściej pojawia się jednak problem drugiej skrajności – ignorujemy autorytety i opieramy się wyłącznie na swoich przekonaniach. Dotyczy to nawet tak wyjątkowej sfery, jaką jest wiara. Zbyt rzadko pamiętamy chyba, że mamy choćby w osobie papieża Franciszka przewodnika w naszym przeżywaniu religijności. Skoro został wybrany przez kolegium kardynalskie to ufam, że jego odczytywanie Ewangelii i znaków czasu jest słuszne i potrzebne Kościołowi. Tymczasem w Polsce (choć oczywiście nie tylko) można zaobserwować bunt przeciwko sposobowi myślenia i postępowaniu Ojca Świętego.

Wczytujmy się w nauczanie Kościoła i słuchajmy papieża. Inaczej możemy zejść na manowce.

Czytaj więcej »