Encyklika Laudato Si’

Nasz wspólny dom
Redakcja

Wszystko jest ze sobą powiązane

Mija właśnie 5 lat od ogłoszenia przez Papieża Franciszka niezwykłego w dziejach Kościoła dokumentu – Encykliki Laudato si’. To pierwsza tego rodzaju pełna religijno-społeczno-środowiskowa diagnoza, a jednocześnie apel, następcy świętego Piotra skierowany do katolików, wzywający ich do zmiany stosunku do Bożego stworzenia. Okazało się, że Papież nie bez powodu przyjął imię świętego. Franciszka z Asyżu. Tak jak on jest czuły na to, co mówi matka Ziemia. Słyszy jej krzyk.

Czytaj więcej »
Aktualności
Barbara Niedźwiedzka

Co mówi COVID-19?

Niesiesz Panie ocalenie ludziom i zwierzętom (Ps 36, 7) Autentyczne człowieczeństwo, które zachęca do nowej syntezy, zdaje się istnieć pośród cywilizacji technologicznej, niemal niezauważalnie, jak mgła, która przenika pod zamkniętymi

Czytaj więcej »
Nasz wspólny dom
Redakcja

Wielki Post z Encykliką Laudato si’

Post powinien być dla chrześcijan czasem przemiany duchowej, nawrócenia. Ogłoszona w 2015 roku encyklika „Laudato si” papieża Franciszka, z każdym rokiem coraz bardziej aktualna, właśnie teraz wzywa do przemyślenia naszego stosunku do świata, woła o przemianę duchową, o przemianę serca. Dlatego może być ośrodkiem, wokół którego w tym czasie mogą snuć się nasze pokutne myśli, toczyć nasza asceza, inspirować może się nasza dobroczynność.

Czytaj więcej »
Klub "TP" Bielsko-Biała
Janina Rogolińska-Pieronek

Nie zabijaj siebie i świata

Czy Biblia zachęca do postawy proekologicznej? Czy encyklika „Laudato si” zmieniła Polaków? Jak mówić ludziom o ekologii? Czy filozofia minimalizmu jest odpowiedzią na problemy ochrony środowiska? Czy kontrola populacji zwierząt

Czytaj więcej »

Białystok – miasto rebus

W środę, 27 stycznia o godzinie 18.30 zaprasza Białystok na spotkanie z prof. Markiem Kochanowskim,  literaturoznawcą, animatorem kultury w Białymstoku i jego książką Miasto rebus. Eseje o Białymstoku. Ciekawie będzie

Szczepienie przeciw COVID-19 – medycyna i etyka

Ostatni rok zmienił życie każdego z nas, jednostkowo i w wymiarze społecznym. Równocześnie pandemia COVID-19 uświadomiła nam wiele problemów, o których przez lata nie chcieliśmy wiedzieć: nierówności na poziomie różnych

Redaktor Joachim Trenkner (1935 – 2020) – wspomnienie…  

Przyjęłam z głębokim smutkiem wiadomość o śmierci Redaktora Joachima Trenknera. Planując w 2005 roku organizację III Dni Niemieckich na Uniwersytecie Zielonogórskim, odkryłam w stopce redakcyjnej „Tygodnika Powszechnego” nazwisko Joachima Trenknera. 

Czego potrzebujemy?

EWANGELIARZ NIEDZIELNY, 24 stycznia 2021 III NIEDZIELA ZWYKŁA   Mk 1,14-20 Gdy Jan został uwięziony, przyszedł Jezus do Galilei i głosił Ewangelię Bożą. Mówił: „Czas się wypełnił i bliskie jest