Sprzeciw wobec zła na przykładzie Dietricha Bonhoeffera

W najbliższą środę 9 grudnia o godz. 18.00 odbędzie się spotkanie  “Sprzeciw wobec zła na przykładzie Dietricha Bonhoeffera”, inicjujące Lubelskie Spotkania Powszechne organizowane przez Klub “Tygodnika Powszechnego” w Lublinie i Parafię Ewangelicko-Augsburską Świętej Trójcy w Lublinie.

Czytaj dalej

25 lutego 2020 r. w Klubie “Tygodnika Powszechnego” w Zielonej Górze gościliśmy ks. Marka Bożka – wikariusza Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Zielonej Górze. Ks. Bożek jako temat spotkania zaproponował pytanie: „Czy dr Marcin Luter stoi na przeszkodzie ekumenizmowi?”. Głównym powodem takiego wyboru tematu były osobiste przemyślenia i doświadczenia ks. Marka w trakcie trwających w 2017 roku obchodów 500-lat Reformacji.

Czytaj dalej

Czy dr Marcin Luter stoi na przeszkodzie ekumenizmowi?

Gościem w zielonogórskim Klubie „Tygodnika Powszechnego” będzie ks. Marek Bożek z Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Zielonej Górze.

W 2020 roku przypada 20-lecie podpisania dokumentu Sakrament Chrztu znakiem jedności pomiędzy kościołami zrzeszonymi w Polskiej Radzie Ekumenicznej oraz Kościołem Rzymskokatolickim w Polsce. Jednak to nie jedyny „jubileusz”, który przeżywamy tego roku. Dokładnie 500 lat temu, miało miejsce ogłoszenie bulli Papieskiej Exsurge Domine wydanej przez Leona X zawierającej potępienie poglądów i działań ks. Marcina Lutra. Na wskutek niedostosowania się Reformatora do bulli, został on następnie oficjalnie ekskomunikowany z Kościoła Rzymskokatolickiego.

Czytaj dalej