Protesty

Gdzie nas zaprowadzi ten protest? Każdy lub prawie każdy może znaleźć w nim swoje hasło i swoje miejsce i odwrotnie, każdy może wskazać również to, co go drażni, niepokoi i czego nie może zaakceptować. W proteście biorą udział w przeważającej części kobiety, ale też mężczyźni. Takie zagadnienia jak: sposób procedowania prawa, edukacja seksualna, ciąża, płód, wolność, prawa człowieka, dialog społeczny, państwo, Kościół, to wspólna sprawa nas wszystkich.

Czytaj dalej