Sprzeciw wobec zła na przykładzie Dietricha Bonhoeffera

Klub “Tygodnika Powszechnego” w Lublinie oraz Parafia Ewangelicko-Augsburska Świętej Trójcy w Lublinie inicjują cykl debat pt.: “Lubelskie Spotkania Powszechne”, nawiązujący swą ideą do Debaty Dwóch Ambon prowadzonej przez wiele lat w Lublinie przez o. Tomasza Dostatniego.

Czytaj dalej

Urodziny przyjaciela Polski i Krakowa – Friedricha Magiriusa

Upadek NRD zaczął się w Lipsku. W 1989 roku modlitwy pokojowe w tutejszym Nikolaikirche były  regularnie organizowane przez grupy domagające się większych swobód obywatelskich, ochrony środowiska i poszanowania praw człowieka. Cotygodniowe spotkania i modlitwy stały się punktem wyjścia “Montagsdemonstrationen” – poniedziałkowych demonstracji w Lipsku i położyły podwaliny pod pokojową rewolucję we wschodnich Niemczech.

Czytaj dalej

Islam jaki jest i dokąd zmierza? – relacja

As-Salāmu `alaykum – Pokój nad Tobą. Dialog jest tym bardziej ciekawy im bardziej strony dialogu się różnią od siebie, a jednocześnie są siebie ciekawi, co więcej mają w sobie przekonanie, że mogą od siebie wzajemnie czegoś się nauczyć. W tym duchu 19 lutego przeżyliśmy spotkanie z imemem Hani Hraishem, które rozpoczęliśmy recytacją Koranu.

Czytaj dalej

Buddyzm a chrześcijaństwo

Klub “Tygodnika Powszechnego” w Warszawie zaprasza w piątek, 22 listopada 2019 r. o godz. 18:00 do Kościoła Ewangelicko- Reformowanego przy ul. Solidarności 74, gdzie odbędzie się spotkanie pt. “Buddyzm a chrześcijaństwo. Rola religii w rozwiązaniu problemów egzystencjalnych współczesnego człowieka”. Gośćmi spotkania będą: Manuela Gretkowska, pisarka deklarująca się jako buddystka w nurcie Dalajlamy, Stanisław Obirek, teolog, rzecznik dialogu między religiami Wschodu i Zachodu, oraz Adam Szostkiewicz, pisarz, tłumacz, autor książki “Przebudzony. Opowieść o Buddyzmie i o tym, czego w buddyzmie szukają ludzie Zachodu”.

Czytaj dalej