Bóg patrzy inaczej…

NIEDZIELA PALMOWA

Mt 21, 1-11; Iz 50,4-7; Ps 22; Flp 2,6-11; Mt 26,14-27, 66

W dzisiejszej liturgii zderzają się dwa wyobrażenia o świecie. Boskie i ludzkie. Uwidaczniają się one w dwóch okrzykach: „hosanna Synowi Dawida” i „na krzyż z nim!”. Niewątpliwie krzyczący tłum pokazuje nam prawdę o nas samych, którzy raz wołamy „hosanna”, a raz „na krzyż”. Jednakże najistotniejszym jest, aby dostrzec, że królewski wjazd Chrystusa do Jerozolimy, możemy zrozumieć tylko w kontekście online casino Jego Męki i śmierci.

Czytaj dalej