Wokół biografii Tischnera

Spotkanie z Wojciechem Bonowiczem i ks. Andrzejem Perzyńskim wokół nowego, rozszerzonego wydania biografii ks. Józefa Tischnera, która ukazała się nakładem Wydawnictw Znak, zbiegło się z zakończeniem naszych rozmów online wokół “Etyki Solidarności”, tekstów z „Tygodnika Powszechnego” z 1981 roku.

Czytaj dalej

Anatomia poety. Biografia Zbigniewa Herberta autorstwa Andrzeja Franaszka

Herbert nie był Panem Cogito. Bywał zarówno małostkowy i bezwzględny, jak też szlachetny i szczery. W poezji uciekał do Wielkiego Piękna i czystej formy, ale w życiu zmagał się z kompleksami, zazdrością, w końcu z chorobą psychiczną. Andrzej Franaszek, specjalista od biografii, stworzył solidny, prawdziwy portret poety; bez wzruszeń, ale i bez banalnych rozliczeń. Pokazał nam Herberta w całej jego złożoności.

Nie przepadam za biografiami, szczególnie poetów. W zasadzie wolę poznawać artystów poprzez ich twórczość niż narracje wokół samej osoby. Ostatnio jednak trafiłem na dwie fenomenalne prace biograficzne – „Komeda. Osobista historia jazzu” Magdaleny Grzebałkowskiej i „Herbert. Biografia” Andrzeja Franaszka.

Choć zarówno książki, jak i style pracy obu autorów są skrajnie różne (biografistka Komedy jest reportażystką szukającą prawdy o człowieku w drugim człowieku, zaś redaktor „Tygodnika Powszechnego” to archiwista wydobywający opowieści z pożółkłych kart) to lektura wspomnianych publikacji sprawiła, że zarówno pionier jazzu, jak i autor „Barbarzyńcy w ogrodzie” stali się mi bliscy, prawdziwi, ludzcy; zeszli z wysokich pomników do osobistej szkatułki pamięci.

Czytaj dalej

Czekam na biografię Turowicza

tu-i-teraz600

Nie zgadzam się z ks. Adamem Bonieckim, który w tekście „Duchowy testament Turowicza” („Tygodnik Powszechny” nr 1, 5 stycznia 2014, s. 2) stwierdza, że trzy tomowy wybór pism Jerzego Turowicza, przygotowany przez Annę Mateję (Universitas, Kraków 2013), jest ważniejszy i potrzebniejszy niż powstająca biografia Naczelnego. A nawet, że ten wybór to swoista autobiografia. Przygoda życia zawsze jest najprawdziwszym sprawdzianem autentyczności tego, co się mówi albo głosi. A przygoda ulicy Wiślnej 12, czyli miejsca redakcji w jej kolejnych rozdziałach od 1945 roku, jest jednym z bezcennych świadectw nie tylko o Naczelnym, lecz o wszystkich, których gromadził wokół siebie. Wiem, że nie zdołam do tego przekonać ludzi młodszych ode mnie o pół wieku albo i więcej, którzy nawet nie tęsknią za jakimkolwiek sięganiem po wspomnienia o świecie i czasie, tak dla nich mało albo wcale nierozumianym. Ale nie dotyczy to przecież długoletnich współpracowników i przyjaciół, jak redaktor-senior „Tygodnika Powszechnego”…

Czytaj dalej

W ogniu wypróbowany

Historia „Tygodnika Powszechnego”, będącego forum dla wolnej myśli, rozpoczyna się z chwilą gdy wiara w słowo jeszcze nie zginęła. Jest tarczą, znieść pozwala wiele: koszmar wojny, ataki władzy ludowej, postępujący relatywizm etyczny. Przepełniony wizją odczynienia zła w duchu absolutnej wierności imponderabiliom był Jerzy Turowicz, wieloletni naczelny redaktor pisma. Niezłomny, od dalekosiężnych wizji i szkoły charakteru.

Czytaj dalej

Życie nienudne

Rozmowa Michała Komara z Krzysztofem Kozłowskim jest ważnym zapisem historii polskiej inteligencji XX wieku. Dzieje rodziny wieloletniego redaktora „Tygodnika Powszechnego” obejmują istotne wydarzenia zarówno z XIX-wiecznej,jak i współczesnej historii Polski. Losy bohatera wspomnień wskazują tylko na konsekwencje obranej przez niego drogi intelektualnej, która nie pozwalała mu na zakwestionowanie sensowności własnego zaangażowania.

Czytaj dalej