Oblicza starości we współczesnym świecie

Berliński Klub „Tygodnika Powszechnego” zaprasza na spotkanie poświęcone sytuacji ludzi starszych. Poszukiwać będziemy odpowiedzi na pytania: jakie miejsce w zmieniającej się rzeczywistości społecznej zajmują osoby starsze? Jaki wpływ na przeżywanie tego okresu życia mają przeobrażenia dokonujące się we współczesnych rodzinach? Jakie zadania stoją przed Kościołem wobec faktu starzenia się społeczeństw?

Rozwodnicy w Kościele

Styczniowe spotkanie berlińskiego klubu Tygodnika Powszechnego poświęcone będzie problematyce rozwodów i miejsca w kościele dla par żyjących w nowych związkach.  Będziemy starali się odpowiedzieć na wiele pytań, w tym: czy osoby po rozwodzie noszą na sobie piętno odrzucenia, czy wolności? Czym jest chrześcijańskie małżeństwo? Kiedy małżeństwo jest nieważnie zawarte? W więcej »