Autorytet władzy

a_lechowski2Uroczystość Chrystusa, Króla Wszechświata

2 Sm 5,1-3 Ps 122 Kol 1,12-20 Łk 23,35-43

Dzisiejsza liturgia słowa zatrzymuje nas nad fenomenem władzy i panowania. Izraelici na wzór innych narodów pragnęli władzy królewskiej nad sobą, choć sami niejednokrotnie byli „ludźmi o twardych karkach”. Ta pozorna sprzeczność widoczna w narodzie izraelskim, nie jest obca człowiekowi współczesnemu. Z jednej strony pragniemy autorytetu, który wskaże nam drogę postępowania, z drugiej zaś ponad wszystko, cenimy własną niezależność i wewnętrzną wolność. Niewątpliwie można by dopatrywać się wielu przyczyn tej postawy, analizując niedoskonałość naszej ludzkiej kondycji. Warto jednak dzisiaj, w uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata przyjrzeć się wzorcom władzy i królowania naszego Mistrza.

Czytaj dalej