A może lepiej zapomnieć?

Jesteśmy się w ostatnich dniach świadkami szczególnej gry, gry historią, która stała się obiektem sporu miedzy Polską a Izraelem. To wszystko co dziś obserwujemy tliło się od dawna. My staraliśmy się budować obraz Polski i Polaków jako narodu ofiar, który podobnie jak Żydzi złożył wielką daninę krwi. Dążyliśmy do tego aby piętnować wszelkie próby obciążania nas współodpowiedzialnością za Holocaust, skwapliwie poszukiwaliśmy wszelkich przypadków nazywania obozów śmierci „polskimi” i piętnowaliśmy je. Usiłowaliśmy szerzyć świadomość jak niebezpieczna była pomoc Żydom w okupowanej Polsce i ilu Polaków, pomimo tego, wykazało się bohaterstwem w dziele ratowania swych żydowskich bliźnich. Jakże nam zależało aby świat dowiedział się, że mamy najwięcej drzewek w Yad Vashem.  Chcieliśmy aby świat ujrzał w nas ofiary, nie katów. I wszystko na nic.

Czytaj dalej