Epoka człowieka – w Kawiarence Klubu “TP” w Warszawie

Ostatni czas pełen był rozważań o odpowiedzialności za wspólne sprawy, stan ducha drugiego człowieka, zło czynione, kłamstwa. O potrzebie obrony własnych racji przerastających wspólne dobro. I o dobru niszczonym, o tragedii, której mogło nie być, i która prawdopodobnie zmieni nas trwale. Dużo myśleliśmy o naszej indywidualnej postawie względem wspólnych problemów i naszym wspólnym bólu wobec następstw trudnych do zaakceptowania.

Czytaj dalej