O Rzecz bardziej Pospolitą

Tytuł spotkania jest jednocześnie tytułem artykułu będącego rozszerzoną wersją wystąpienia Zbigniewa Nosowskiego podczas nadzwyczajnego posiedzenia Rady Społecznej Rzecznika Praw Obywatelskich 25 października 2020 r. Kontekstem wystąpienia był werdykt Trybunału Konstytucyjnego oraz późniejsze strajki dotyczące jednego z najgorętszych i najbardziej dzielących ludzi tematów: aborcji. I właśnie w tej perspektywie, ze świadomością wielu gorszących i szokujących wydarzeń z życia Kościoła, będących przyczyną ciemnej nocy Kościoła – spotkamy się, by porozmawiać o tym, jaki mamy do tego stosunek i co sprawia, że dajemy świadectwo, a także jak możemy poruszać się w niepewności, której przyczyną jest upadek autorytetów moralnych.

Czytaj dalej

Życie ludzkie między wiarą i niewiarą

…w świetle wiary ale i czystego rozumu, życie ludzkie jest zawsze święte i zawsze „ma jakość”. Nie istnieje jedno życie ludzkie bardziej święte niż życie drugiego: każde życie ludzkie jest święte! – powiedział Franciszek 15 listopada 2014 r. do uczestników Konwencji Katolickiego Zrzeszenia Lekarzy Włoskich w Rzymie.

Czytaj dalej

Krótkowzroczność

marcin_peraProblemem komunikatu prezydium Konferencji Episkopatu Polski, który miał być (bo nie wszędzie został) ogłoszony w ostatnią niedzielę w polskich kościołach jest nie tyle jego treść, co wybór czasu jego upublicznienia. Niezależnie od intencji biskupów, komunikat ów będzie traktowany jako element gry politycznej, niestety, bardzo brzemiennej w skutki.

Czytaj dalej