Członkiem Stowarzyszenia im. Jerzego Turowicza może zostać każdy, kto czuje się Członkiem jednego z Klubów “TP”, podziela naszą wizję budowania ruchu społecznego i angażuje się w działalność swojego Klubu, co najmniej poprzez regularne uczestnictwo w spotkaniach i różnych inicjatywach Klubowych (np. na poziomie Klubu Lokalnego).

Instrukcja przystąpienia do Stowarzyszenia

1. Przeczytaj uważnie Misję Klubów “TP”. Dokument znajdziesz na stronie KlubTygodnika.pl/Nasze-Kluby

2. Przeczytaj uważnie Statut i Regulamin Stowarzyszenia. Dokumenty znajdziesz na stronie KlubTygodnika.pl/Stowarzyszenie/Dokumenty

Jeśli utożsamiasz się z Misją i jesteś gotów/gotowa respektować powyższe dokumenty, to:

3. Wypełnij i podpisz Deklarację Członkowską oraz Oświadczenie

4. Dostarcz dokumenty do Koordynatora swojego Klubu

5. W ciągu miesiąca otrzymasz mailowo odpowiedź od koordynatora

Witamy w Stowarzyszeniu im. Jerzego Turowicza!

Początkowo każdy Członek otrzymuje status Członka Sympatyka. Członek Sympatyk jest automatycznie członkiem wybranego Klubu. Ma bierne i czynne prawo wyboru Koordynatora Klubu, może także aktywnie uczestniczyć w życiu Klubu i Stowarzyszenia. Najaktywniejsi Członkowie chętni do zaangażowania się w regularne prace Stowarzyszenia mogą zostać Członkami Zwyczajnymi. Ich obowiązkiem, obok aktywnego udziału w swoim Klubie i pracach w Radzie Koordynacyjnej w przypadku pełnienia funkcji Koordynatora Klubu, jest dbałość o działanie całego Stowarzyszenia.

SPRAWDŹ JAKIE KORZYŚCI CZEKAJĄ CIĘ PO WSTĄPIENIU DO STOWARZYSZENIA. KLIKNIJ!