Stowarzyszenie zostało powołane w lutym 2019, by zająć się prowadzeniem Klubów „Tygodnika Powszechnego”.

Jak zostać Członkiem? | Wesprzyj nas – zostań Mecenasem Klubów „TP”! | Dla Członka 

kontakt@klubtygodnika.pl

Zarząd Stowarzyszenia

Marcin Pera

Koordynator Klubu "TP" w Poznaniu, Koordynator Generalny Klubów "TP" i Prezes Zarządu Stowarzyszenia im. Jerzego Turowicza

Marcin Pera

Prezes Zarządu
ks. prof. Andrzej Perzyński

Profesor teologii, twórca pierwszego Klubu "TP" - w Łodzi

ks. prof. Andrzej Perzyński

Wiceprezes Zarządu
Bożena Urbańczyk

Zastępczyni koordynatora Klubu "TP" w Krakowie

Bożena Urbańczyk

Sekretarz
Filip Biały

Doktor nauk społecznych, współtwórca Klubu "TP" w Poznaniu

Filip Biały

Skarbnik

Komisja Rewizyjna

Joanna Rózga

Joanna Rózga

Koordynatorka Klubu "TP" w Warszawie
ks. Arkadiusz Lechowski

ks. Arkadiusz Lechowski

Członek Klubu "TP" w Łodzi
Paweł Stachowiak

Paweł Stachowiak

Zastępca Koordynatora Klubu "TP" w Poznaniu

Stowarzyszenie im. Jerzego Turowicza

ul. Tomasza Drobnika 49

60-693 Poznań

Adres do korespondencji: ul. Uniwersytetu Poznańskiego 5/58, 61-614 Poznań

REGON: 382566820

NIP: 9721298649

kontakt@klubtygodnika.pl

Stowarzyszenie im. Jerzego Turowicza wpisane jest do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr. 0000771392