Stowarzyszenie zajmuje się prowadzeniem Klubów „Tygodnika Powszechnego”.

kontakt@klubtygodnika.pl

Zarząd Stowarzyszenia

Marcin Pera – Prezes Zarządu

ks. Andrzej Perzyński – Wiceprezes Zarządu

Bożena Urbańczyk – Sekretarz

Filip Biały – Skarbnik

Komisja Rewizyjna

Joanna Rózga

ks. Arkadiusz Lechowski

Paweł Stachowiak

 

Stowarzyszenie im. Jerzego Turowicza

ul. Uniwersytetu Poznańskiego 5/58

61-614 Poznań

REGON: 382566820

NIP: 9721298649

kontakt@klubtygodnika.pl

Stowarzyszenie im. Jerzego Turowicza wpisane jest do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr. 0000771392