Sprzeciw wobec zła na przykładzie Dietricha Bonhoeffera

Klub “Tygodnika Powszechnego” w Lublinie oraz Parafia Ewangelicko-Augsburska Świętej Trójcy w Lublinie inicjują cykl debat pt.: “Lubelskie Spotkania Powszechne”, nawiązujący swą ideą do Debaty Dwóch Ambon prowadzonej przez wiele lat w Lublinie przez o. Tomasza Dostatniego.

Pierwsze spotkanie, na które chcielibyśmy Państwa zaprosić już w środę, 14 października o godz. 18.00, poświęcone będzie postaci luterańskiego teologa i pastora Dietricha Bonhoeffera (1906-1945), który otwarcie sprzeciwiał się nazizmowi. Poniósł śmierć męczeńską w obozie koncentracyjnym KL Flossenbürg, stracony po procesie przed trybunałem doraźnym na dwa tygodnie przed wyzwoleniem obozu przez Amerykanów.

Życie, postawa i myśl teologiczna Bonhoeffera, wraz z jego rozważaniami na temat „bezreligijnego chrześcijaństwa”, którym męczeńska śmierć nadała jeszcze głębszą wymowę, stały się podstawą do postawienia ważkich pytań i problemów, aktualnych również dzisiaj:

Kiedy chrześcijanin nie może milczeć?

Chrześcijaństwo wobec ludzi spoza Kościoła: postawa Bonhoeffera wobec losu niemieckich Żydów.

Jak rozumieć “bezreligijne chrześcijaństwo” Bonhoeffera? Czy jest to idea wciąż aktualna?

 

W debacie udział wezmą:

Sławomir Sikora — proboszcz Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Szczecinie, Przewodniczący Polskiej Rady Ekumenicznej w Szczecinie, organizator Międzynarodowych Dni Bonhoefferowskich w Szczecinie. Poza tym mąż, ojciec, poeta, wykładowca i maratończyk.

Tomasz Dostatni — dominikanin ze Szczecina, członek Klubu “Tygodnika Powszechnego” w Lublinie.

 

Spotkanie poprowadzi ks. prof. Alfred Wierzbicki

 

* * *

Za względów epidemicznych liczba uczestników spotkania musi zostać ograniczona do 60 osób. Obecnych prosimy o zachowanie dystansu i używanie maseczek zasłaniających usta i nos.

Wszystkie osoby zainteresowane spotkaniem będą jednak mogły obejrzeć relację wideo, która zostanie umieszczona na profilu wydarzenia na Facebooku

Dodaj komentarz