Sprzeciw wobec zła na przykładzie Dietricha Bonhoeffera – relacja

9 grudnia 2020 roku odbyło się pierwsze z cyklu Lubelskich Spotkań Powszechnych (nawiązujących swą ideą do Debaty Dwóch Ambon prowadzonej przez wiele lat w Lublinie przez o. Tomasza Dostatniego), które Klub “Tygodnika Powszechnego” w Lublinie i Parafia Ewangelicko-Augsburska Świętej Trójcy w Lublinie zainicjowały wirtualnie w tych dziwnych czasach pandemii.

* * *
Pierwsze spotkanie poświęcone zostało postaci luterańskiego teologa i pastora Dietricha Bonhoeffera (1906-1945). Otwarcie sprzeciwiał się nazizmowi i poniósł śmierć męczeńską w obozie koncentracyjnym KL Flossenbürg, stracony po procesie przed trybunałem doraźnym na dwa tygodnie przed wyzwoleniem obozu przez Amerykanów.

Dlaczego akurat Dietrich Bonhoeffer?

Mimo krótkiego życia (został zamordowany w wieku zaledwie 39 lat), pozostawił po sobie myśl teologiczną, która wywarła istotny wpływ nie tylko na powojenną teologię w wielu krajach, ale także na wielu polskich intelektualistów i działaczy opozycji. Dla jednych decydujący był sprzeciw Bonhoeffera wobec nazizmu, dla innych jego zaangażowanie ekumeniczne, etyka odpowiedzialności chrześcijańskiej czy refleksje teologiczne o “bezreligijnym chrześcijaństwie”.

Życie, postawa i myśl teologiczna Bonhoeffera, wraz z jego rozważaniami na temat „bezreligijnego chrześcijaństwa”, którym męczeńska śmierć nadała jeszcze głębszą wymowę, stały się podstawą do postawienia ważkich pytań i problemów, aktualnych również dzisiaj:
Kiedy chrześcijanin nie może milczeć?
Chrześcijaństwo wobec ludzi spoza Kościoła: postawa Bonhoeffera wobec losu niemieckich Żydów.
Jak rozumieć “bezreligijne chrześcijaństwo” Bonhoeffera? Czy jest to idea wciąż aktualna?

* * *
W ponad dwugodzinnej rozmowie udział wzięli:
ks. Sławomir Sikora – proboszcz Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Szczecinie, Przewodniczący Polskiej Rady Ekumenicznej w Szczecinie, organizator Międzynarodowych Dni Bonhoefferowskich w Szczecinie. Poza tym mąż, ojciec, poeta, wykładowca i maratończyk.
o. Tomasz Dostatni – dominikanin ze Szczecina, członek Klubu “Tygodnika Powszechnego” w Lublinie
Dyskusję moderował ks. prof. Alfred Wierzbicki
Słowo wstępne i słowo na zakończenie wygłosili: Elżbieta Matyaszewska, koordynatorka naszego Klubu oraz ks. Grzegorz Brudny, proboszcz parafii luterańskiej w Lublinie.

* * *
Dziękujemy wszystkim za obecność i włączenie się do rozmowy. Zachęcamy też do wysłuchania relacji ze spotkania, która znajduje się na profilu Klubu na Facebooku:
https://www.facebook.com/KlubTPLublin/posts/2860085300895452

Dodaj komentarz