Opublikowano: 14 lutego 2020 Autor: Beniamin Gołąbek Comments: 0

Co jeśli mamy do czynienia z cząstką społeczeństwa, która mimo, iż w rozumieniu dosłownym nie działa na jego rzecz, może liczyć na powszechne przyzwolenie na swoją przestępczą działalność? Klasa przestępcza w Rosji to nie robinhoodowscy anarchiści. Wręcz przeciwnie, jej istnienie jest ściśle uzależnione od establishmentu.

Książka Galeottiego pokazuje, że nie zawsze rosyjska zorganizowana przestępczość mogła układać się z rządem. Wszystko zaczęło się dość prosto. Najpierw byli koniokradzi. Organizowali się w lepiej skoordynowane grupy, które pozwalały im na przerzucanie łupu, by możliwie najskuteczniej unikać wykrycia. Powstanie bolszewickie umożliwiło im zaś swoiste “sformalizowanie” działalności. Wraz z nowymi przeszkodami pojawiły się nowe możliwości. Klasa przestępcza umocniła się i zyskała na przychylności prowincjonalnego społeczeństwa nie przez zasługi, lecz przez rosnące przeświadczenie, iż jakoś radzić sobie trzeba. Książka Galeottiego klarownie wykłada ten proces i wyjaśnia w sposób wyczerpujący, jak zmiany w ukształtowaniu rosyjskiego rozwarstwionego i wieloskładowego społeczeństwa przyczyniły się do uformowania postaci przestępcy – na określonych warunkach – jako prominentnego członka tegoż społeczeństwa.

Galeotii nie bawi się w subiektywną dziennikarską twórczość w stylu Huntera Thomsona. Wszystkie świadectwa zawarte w “Worach” to empiryczne obserwacje zebrane z bezpiecznej odległości. Autor odznacza się wysokim poziomem badawczości nad tematyką genezy wszechobecnej przestępczości w Rosji. Wykłada jej pochodzenie w sposób jasny i ekscytujący do śledzenia dla czytelnika. Książka to studium nad pochodzeniem kryminalnych warstw rosyjskiego społeczeństwa. Czytając jesteśmy narażeni na powtarzalność wątków. Ilekroć jednak są przytaczane i rozwijane, otwiera się przed nami nowe oblicze rosyjskiej mafii. Jej koneksje sięgają niesłychanie głęboko i wdzierają się w naszą zachodnią rzeczywistość w skali dla nas niewyobrażalnej.

Wojna zostawia swoje piętno. W tym przypadku jej wpływ na społeczeństwo był większy, niż ktokolwiek z nas mógłby sobie wyobrazić. Tysiące powracających z wojny żołnierzy uczestniczyły w operacjach militarnych, które nie mogły nie zostawić swojego śladu w ich świadomości. Ci ludzie przecież musieli odnaleźć się w cywilu. Cześć z nich znalazła swoją drogę do normalności, o reszcie możemy przeczytać w „Worach”.

Książka “Wory” w sposób dobitny i obrazowy pokazuje jak seria fatalnych decyzji ze strony opresyjnej władzy może doprowadzić do ukształtowania bezwzględnego półświatka. Każdy rozpatrujący tę tematykę w świetle obecnego klimatu politycznego powinien potraktować tę książkę jako przestrogę.

Marko Galeotti

Wory. Tajemnice Rosyjskiej Supermafii

Wydawnictwo ZNAK Horyzont, 2020

comments

Leave a Comment