Relacje międzyludzkie i prawda w dialogu międzyreligijnym

Klub Tygodnika Powszechnego z Trójmiasta zaprasza na spotkanie online, które odbędzie się 21.09.2020 r., w poniedziałek, o godz. 18. Rozmowę z naszym gościem, Piotrem Sikorą, redaktorem działu Wiara w “Tygodniku Powszechnym”, poprowadzi Magdalena Wolnik.

Nauczanie Soboru Watykańskiego II wyraziło zdecydowanie pozytywny stosunek Kościoła katolickiego do innych religii, a dokumenty posoborowe Kościoła podjęły i pogłębiły dialog chrześcijaństwa z religiami pozachrześcijańskimi. Uznano bowiem, że w obliczu pluralizmu religijnego i kulturowego dialog międzyreligijny jest koniecznością oraz warunkiem pokoju światowego i uznania ogólnoludzkich wartości. W znacznej mierze przyczynia się on również do pielęgnowania ducha tolerancji oraz wzajemnego zrozumienia i poszanowania. Dialog międzyreligijny został zatem rozpoczęty, i, jak napisał Jan Paweł II w Novo millenio ineunte, „musi być kontynuowany”.

Czy ten dialog jednak jeszcze trwa w tak podzielonym dzisiaj świecie, w Europie, która musi zmierzyć się z przybywającymi do niej tysiącami imigrantów, będącymi niekiedy wyznawcami innych religii? Jak ten dialog się urzeczywistnia? Skoro religie różnią się co do fundamentów egzystencji i światopoglądu – jak w ogóle możliwy jest dialog międzyreligijny? Czy ten dialog ma odbywać się między religiami, czy raczej może między ludźmi religijnymi? Co jest celem tego dialogu: budowanie relacji międzyludzkich? Czy może dążenie do prawdy? Jak te zagadnienia mają się do siebie w procesie dialogu? O tym m.in. będzie rozmawiać z Piotrem Sikorą Magdalena Wolnik.

Debata będzie transmitowana na Facebook.com/klubtygodnika oraz klubtygodnika.pl/tv

Piotr Sikora-filozof i teolog, publicysta i redaktor “Tygodnika Powszechnego”. Profesor Akademii “Ignatianum” w Krakowie. Współpracownik “The Elijah Interfaith Institute” w projekcie międzyreligijnych badań nad mistyką i duchowością. Członek Krakowskiej Grupy Medytacji Chrześcijańskiej związanej z Ośrodkiem Medytacji Chrześcijańskiej przy klasztorze Benedyktynów w Lubiniu. Prowadzi indywidualne sesje dialogu filozoficznego.

Magdalena Wolnik, dziennikarka i reżyserka filmów dokumentalnych o tematyce społeczno-religijnej, realizowanych m.in. w Pakistanie, Indonezji, Birmie, Kambodży, Angoli, Mozambiku, Sierra Leone, Etiopii i Brazylii. Odpowiedzialna za działania Wspólnoty Sant’Egidio w Polsce.

Dofinansowano ze środków Miasta Gdańska

Dodaj komentarz