VIII Klubowe Rekolekcje z ks. Adamem Bonieckim w Warszawie odbędą się  w dniach 12-14 kwietnia 2019

Rekolekcje rozpoczną się w piątek kolacją o godzinie 18:00 (od 17:00 rejestracja) oraz mszą o godz. 19:30 , z nauką początkową. Kończą w niedziele msza o godz. 11:00  i  wspólnym obiadem o 12:30

Szczegółowy plan i temat rekolekcji zostanie przesłany uczestnikom w drugiej  połowie marca.

W listopadzie odbyły się wstępne zapisy w klubach i aby potwierdzić swój udział  w Rekolekcjach należy do 14 lutego:

  1. wpłacić zaliczkę ( informacja została przesłana mailem) w celu rezerwacji miejsca noclegowego lub
  2. potwierdzić obecność bez noclegu na adres rekolekcje@klubtygodniak.pl

Po tym terminie rozesłane zostaną formularze z warunkami rejestracji w kolejności:

1 osoby które potwierdziły listopadowe zgłoszenie do dnia 14 lutego

2 osoby z listy rezerwowej

3 zgłaszający się w ramach rejestracji otwartej na adres rekolekcje@klubtygodnika.pl w miarę wolnych miejsc.

Ilość  miejsc jest ograniczona, wszyscy uczestnicy muszą być zarejestrowani.

Sekretariat Rekolekcji

 

 

 

One thought on “Klubowe Rekolekcje z ks. Adamem Bonieckim”

Comments are closed.