Przeciw banalizacji Jezusa i Kościoła

Książka ta została wydana pięć lat temu, chciałbym na nią zwrócić uwagę z trzech powodów: po pierwsze nic nie straciła z aktualności, po drugie ze względu na samego autora, który z właściwą sobie erudycją i świeżością spojrzenia łączy w swojej twórczości dogłębną wiedzę biblijną ze świadectwem wiary, po trzecie, aby zachęcić do lektury również innych tytułów z jego bogatej twórczości.

W Kościele współczesnym zachodzą niepokojące procesy sekularyzacji. Przepaść pomiędzy wiarą deklarowaną a wyznawaną, obojętność, zagubienie aż po praktyczny ateizm to niektóre tylko przejawy zachodzących zmian. Jaki jest ich powód? Odpowiedź na to pytanie jest niezwykle złożona i wieloaspektowa. Jedną z przyczyn jest banalizacja wiary chrześcijańskiej. Na ten aspekt rzeczywistości zwraca uwagę Gerhard Lohfink w prezentowanej książce. „Banalizacja” to słowo klucz do zrozumienia wielu zjawisk i postaw z jakimi mamy dzisiaj do czynienia w Kościele.

Ks. prof. Gerhard Lohfink ur. w 1934 r. to wybitny egzegeta i wykładowca Nowego Testamentu na uniwersytecie w Tybindze. W 1982 r. porzucił karierę naukową i związał się Katholische Integrierte Gemeinde (Katolicka Gmina Zintegrowana). Jest autorem dobrze już znanym polskiemu czytelnikowi. Dominikańskie wydawnictwo „W drodze” wydało dotychczas kilka ważnych pozycji z jego dorobku: Czy Jezus Głosił utopię?, Poznań 2006, Czy Bóg potrzebuje Kościoła?, Poznań 2006, Maryja nie bez Izraela, Poznań 2010, Modlitwa moją ojczyzną, Poznań 2011, Jezus z Nazaretu, Poznań 2012. Każda z nich jest godna polecenia.

Książka „Przeciw banalizacji Jezusa” powstała w odniesieniu do wykładów wygłoszonych w ostatnich latach, pozornie poświęconych różnym zagadnieniom. Jest w niej mowa o cudach Jezusa, przykazaniu miłości, zbawieniu i modlitwie. Przeczytamy też o przemocy i podziałach w Kościele. Co je łączy? Otóż wszystkie rozdziały mieszczą się w nakreślonej w tytule tematyce. Wydanie niemieckie (Gegen die Verharmlosung Jesu. Reden über Jesus und die Kirche) precyzuje, że rzecz dotyczy Jezusa i Kościoła.

Banalizacja Jezusa i Kościoła – jak zwraca uwagę G. Lohfink – dokonuje się dziś na wiele sposobów. Jezus jest banalizowany, gdy przedstawia się Go jedynie jako sympatycznego rabina, uzdolnionego charyzmatyka lub społecznika. Z banalizacją mamy do czynienia wówczas, gdy chrześcijanie zachowują się, tak jak gdyby Kościół był rodzajem stowarzyszenia do obsługi potrzeb religijnych.

Lohfink w charakterystyczny dla siebie sposób koncentruje czytelnika na kluczowych kwestiach poprzez stawienie prowokacyjnych pytań: Czy Jezus naprawdę dokonał rozmnożenia chleba? Jak uzdrawiał Jezus? Czy da się odróżnić wiarę od magii? Czy religia jest odpowiedzialna za przemoc? Czy Jezus umarł za wszystkich? Czy w Nowym Testamencie zmieniło się cokolwiek w porównaniu z Torą? Czy Jezus odniósł sukces? Czy musiał umrzeć? Jak działa sakrament? Czy można od człowieka oczekiwać, by wierzył w coś, co zdarzyło się kiedyś, a dzisiaj najwyraźniej już się nie zdarza? Na te i wiele innych pytań niemiecki egzegeta stara się udzielić odpowiedzi, tak aby te stały się inspiracją do dalszych przemyśleń i poszukiwań.

Nie da się zrozumieć, twórczości G. Lohfinka, w tym prezentowanej książki, bez osadzenia jej w teologii królestwa Bożego. Banalizacja Jezusa, wszelkie formy redukcjonizmu sprowadzające Go do wyjątkowego człowieka, a Kościół do instytucji charytatywnej, niweczy ten boży plan. Bóg może dotrzeć do całego świata tylko wówczas, gdy na świecie zaistnieje lud, w którym już teraz uwidoczni się Jego zbawienie (s. 120). Ciężar odpowiedzialności za misję Jezusa w świecie spoczywa na Kościele, który poprzez radykalny i alternatywny sposób życia będzie w stanie urzeczywistnić Ewangelię Jezusa i zafascynować nią świat.

 

G. Lohfink, Przeciw banalizacji Jezusa, tłum. Eliza Pieciul-Karmińska, Wydawnictwa Św. Wojciecha, Poznań 2015 r., s. 448.

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

Dodaj komentarz