Posted on: 3 kwietnia 2019 Posted by: Konrad Stanowicz Comments: 0

Z głębokim smutkiem zawiadamiamy, że 23 marca zmarł prof. dr hab. Mieczysław Inglot, historyk literatury polskiej, edytor, emerytowany profesor zwyczajny Uniwersytetu Wrocławskiego, ceniony znawca literatury okresu romantyzmu, wybitny humanista, działacz społeczny, zasłużony członek Klubu „Tygodnika Powszechnego” we Wrocławiu.

Łączymy się w bólu z rodziną. W pamięci mamy spotkania z Profesorem, Jego wypowiedzi, rady, świadectwa, pomysły, anegdoty… Na zawsze pozostanie w naszych wspomnieniach jako wyjątkowa postać naszego środowiska, które z oddaniem współtworzył.

Prof. Mieczysław Inglot jako długoletni pracownik Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Wrocławskiego oraz kierownik Zakładu Metodyki Nauczania Języka i Literatury Polskiej wychował wiele pokoleń polonistów. Badacz i popularyzator twórczości Cypriana Kamila Norwida. Autor kilkuset publikacji naukowych dotyczących roli i tradycji Lwowa w kulturze polskiej, tematyki judaistycznej, metodyki nauczania języka polskiego i jej historii, literatury i kultury dziecięcej. Związany z Zakładem Narodowym im. Ossolińskich, m.in. jako autor Wstępów” do wydań dzieł Juliusza Słowackiego i Aleksandra Fredry, które ukazały się w serii Biblioteka Narodowa.

Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Medalem Budowniczego Miasta Wrocławia, nagrodami ministerialnymi i rektorskimi.

Uroczystości pogrzebowe rozpoczną się mszą świętą w Kościele Uniwersyteckim Najświętszego Imienia Jezus przy placu Uniwersyteckim 1 we Wrocławiu, 6 kwietnia, w sobotę, o godz. 10. Pogrzeb odbędzie się o godz. 12 na Cmentarzu Grabiszyńskim.

 

comments

Leave a Comment